Så Hittar Du Rätt Drivrutin Till Din Dator

Bättre hantering av vårt avfall är en prioriterad fråga både inom Sverige och EU. För att nå våra ambitiösa klimat- och miljömål i Stockholm krävs krafttag inom avfallshanteringen. Förbättrad sortering och ökad effektivisering av processen behöver ske genom smarta och ändamålsenliga lösningar. Då ska vi hitta ett nytt hem åt den, allt står i adoptionskontraktet.… Continue reading Så Hittar Du Rätt Drivrutin Till Din Dator